Абонаментно обслужване

Home » Абонаментно обслужване

Ние от адвокатско дружество „Кличанов и Ко” осигуряваме максимална защита интересите на клиентите ни и гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптималните резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства. Нашата главна задача винаги е да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, Адвокатско дружество “Кличанов и Ко”предлага сключване на Договор за абонаментно правно обслужване. Ние предоставяме високо квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на Клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми.

В абонамента са включени всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.

Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване.

На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

АБОНАМЕНТНОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОСИГУРЯВА НА КЛИЕНТА:

 

  • Оптимална правна защита и съдействие, предвид специфичните особености на извършваните от него дейности;
  • Изграждане на цялостна и дългосрочна правна концепция за неговото развитие и за оптимизиране на дейността му;
  • Фиксирана месечна такса за определен обем правни услуги;
  • Намалени разходи за правни услуги, извършвани от квалифициран адвокат;
  • Спестени разходи за юридически персонал;
  • Решения, съобразени с индивидуалните особеностите и спецификата на извършваната търговска дейност;
  • Специално внимание и обслужване с предимство пред другите клиенти;
  • Готовност за максимално бързо и оптимално решение на всички въпроси;
  • Постоянно и неотложно правно обслужване на клиента, изцяло съобразено с нуждите му и възникналите проблеми при упражняване на дейността му.
Show Comments