Клиенти

Home » Клиенти

Адвокатско дружество „Кличанов и Ко” обслужва клиенти от частния сектор.
Предоставянето на информация за фирмите и имената на клиентите е форма на реклама, която е забранена от законa за адвокатурата. Предоставянето на такава информация е в противоречие и с дискретността – правило в работата на адвокатското дружество.

Клиенти на адвокатското дружество са големи български, чужди и мултинационални компании.

Адвокатското дружество работи с партньори и клиенти от България, Великобритания, САЩ, Русия, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Германия, Франция, Австралия, Австрия, Турция, Канада, Полша, Унгария, Холандия, Гърция и Кипър, Ирландия, Испания, Израел и други държави по света.

С оглед осигуряване на пълна конфиденциалност и спокойствие на нашите клиенти политиката на адвокатското дружество включва поемане на ангажимент към всеки клиент да не бъде разкривано публично от нас неговото име.

Show Comments