Ограничаване на отговорност

Home » Ограничаване на отговорност

Ограничаване на отговорност

Тази уеб страница съдържа обща информация за Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” и не е създадена с намерение да бъде източник на правен съвет по какъвто и да е въпрос. Електронно съобщение изпратено до нас (като електронна поща, чрез тази страница или по друг начин) не създава отношение на клиент – адвокат, и информацията във всяко такова съобщение няма да бъде третирана като поверителна. Всяко лице, което ползва тази уеб страница, не следва да действа или да се въздържа от действие, основано на информация предоставена на тази страница, без да е потърсило правен съвет от правоспособен адвокат.

Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на външна уеб страница, която препраща към тази уеб страница, нито за уеб страници, към които преращат линкове от тази страница. Адвокатско дружество “Кличанов и Ко” изрично ограничава отговорността си по отношение на действия извършени или неизвършени на основание съдържанието на тази уеб страница.

Всички материали на тази уеб страница са обект на интелектуална собственост и копирането или ползването им по какъвто и да е друг начин не е разрешено без предварителното съгласие на Адвокатско дружество “Кличанов и Ко”.

Реклама на адвокати

Съгласно правото на някои държави тази уеб страница може да съдържа реклама на адвокати. Предходните резултати не гарантират сходен изход.

Show Comments