Помощ от адвокат

Home » Помощ от адвокат

Защо се нуждаете от квалифициран адвокат, част от екипа на дружеството :

  • Ползвайки услугите на адвокат при сделки с недвижими имоти, вие получавате сигурност и защита на вашите интереси, в случай на некоректно поведение от страна на лицата, с които договаряте или от некоректно поведение на брокери и строителни фирми.
  • Ползвайки услугите на адвокат преди сключването на договор, вие получавате защита на вашите интереси при неизпълнение.
  • Вашите интереси ще бъдат защитени по-добре преди, отколкото след сключването, на която и да било сделка. Потърсете адвокат преди да сте сложили подписа си върху даден документ.
  • Ако при сключването на сделки се доверите на себе си или на агенция или лице без специално образование и ако нямате специални познания, вие рискувате спестеното адвокатско възнаграждение, да е в многократно по-нисък размер от вредите, които е възможно да претърпите в бъдеще.

Един житейски, съседски, семеен или бизнес казус с неприятни последици за Вас, семейството и фирмата Ви би бил с различен изход, ако ползвате адвокат навреме като на него не спестявате нищо от информацията с която разполагате.

Show Comments