Практики

Home » Практики

Комерційне право і право товариств

Реєстрація одноосібних торговцем і торгових товариств, вписування нових обставин (зміна учасників товариства, ім’я, адреса, предмет діяльності і т. д.), перетворення торгових товариств (вливання, зливання, поділу), ліквідація, неспроможність, торгові угоди, цінні папери, арбітраж , інвестиції, концесії, будівництво, інженеринг, транспорт, банківське право, фінансові посередники, страхове право, особливі застави

Цивільне право

Право власності, сімейно право (розлучення, прийняття, батьківство), спадкове право, облігаційно право (громадянськи приятельства, договори, едностранні угоди), делікти, aрбітраж, послуги примирення

Адміністративне право

Податкове право, конкурентне право, медійне й рекламне право, патентне право, інтелектуальна власність, спортивне право

Трудове право

Забезпечувальне право, створення та розірвання трудових правовідносин, винагороди, робочий час, відпочинок, відпустки, професійна кваліфікація, медичні та безпечні умови праці, трудова дисципліна, майнова відповідальність, індивідуальні та колективні трудові спори

Процесуальне представництво

Захист у цивільних, комерційних (включаючи неспроможність), трудовим і адміністративним справам (включаючи податкові)

Міжнародне приватне право

Договори між особами, зареєстрованими в різних державах, вживане право при питаннях, пов’язаних з виконанням договором, установою спільних товариств, суперечками і т.д.

Режим іноземців в Болгарії

Перебування іноземців та режим роботи в Болгарії Візової режим Дозволи на постійне проживання в країні

 Іноземні інвестиції в Болгарії, Вивчення, Аналізи, Управління, Гарантії

Show Comments