Ние от адвокатско дружество „Кличанов и Ко” осигуряваме максимална защита интересите на клиентите ни и гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптималните резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства. Нашата главна задача винаги е да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, Адвокатско дружество “Кличанов и Ко”предлага сключване на Договор за абонаментно правно обслужване. Ние предоставяме високо квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на Клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми.

В абонамента са включени всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.

Вижте подробнобности за абонаментното правно обслужване предлагано от нас..

Show Comments