Abonament

Home » Abonament

My, Spółka Adwokacka „Klichanov&Co” zapewniamy maksymalną obronę interesów naszych klientów i gwarantujemy szybkie i skuteczne osiągnięcie optymalnych wyników. Nasze konsultacje prawne są efektywne w czasie i w środkach. Zawsze naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie dla Państwa najlepszego rozwiązania w konkretnej sytuacji.

Dla ułatwienia całościowej działalności spółek handlowych Spółka Adwokacka „Klichanov&Co” oferuje podpisanie Umowy abonamentowej obsługi prawnej. Świadczymy wysokowykwalifikowaną obsługę prawną bułgarskich i zagranicznych osób fizycznych oraz prawnych za opłatą miesięcznego wynagrodzenia abonamentowego. Abonamentowa obsługa prawna jest formą obsługi i za określony okres czasu świadczy wszystkie usługi prawne niezbędne do normalnego funcjonowania działalności Klienta, w tym  rozwiązanie jego nagle powstałych problemów prawnych.

Abonament obejmuje wszystkie usługi szczegółowo opisane na stronie internetowej biura.

Pełna obsługa prawna klientów zapewnia im spokój i bezpieczeństwo przy rozstrzyganiu powstałych problemów przez specjalistę, który zna działalność spółki w szczegółach i na którego można liczyć. W ten sposób za opłatą miesięcznej taksy abonamentowej za uprzednio ustalony zakres usług prawnych i dodatkową opłatą ze zniżką za wykonane ponad ten limit usługi prawne klienci-abonenci otrzymują specjalną opiekę i pilną obsługę prawną.

Naszym klientom, którzy podpisali umowę obsługi abonamentowej, jest zagwarantowane pierwszeństwo rozpatrywania i rozwiązywanie na czas wszystkich powstałych problemów prawnych. Takie podejście pomaga nam okazywać kompetentną pomoc prawną na czas za rozumne ceny.

ABONAMENTOWA OBSŁUGA PRAWNA ZAPEWNIA KLIENTOWI:

 

  • Optymalną obronę prawną i współdziałanie uwzględniając specyficzne osobliwości wykonywanej przez niego działalności;
  • Stworzenie całościowej i długoterminowej koncepcji prawnej do jego rozwoju i do optymizycji jego działalności;
  • Ustaloną opłatę miesięczną za określony zakres usług prawnych;
  • Zmniejszone wydatki za usługi prawne wykonywane przez wykwalifikowanego adwokata;
  • Zooszczędzone wydatki za personel prawny;
  • Rozwiązania uwzględniające indywidualne osobliwości i specyfikę wykonywanej działalności handlowej;
  • Specjalną uwagę i obsługę z pierwszeństwem przed innymi klientami;
  • Gotowość do maksymalnie szybkiego i optymalnego rozwiązania wszystkich spraw;
  • Stałą i pilną obsługę klienta całkowicie uwzględniającą jego potrzeby i powstałe problemy podczas jego działalności.

Show Comments